X
تبلیغات
فروشگاه westbazi
 
گاه نوشته های یک امیر معروف به لئون
 
 
لطفــا چند لحظه صبر نمائید...
 
بستن پنجره هشدار
 

مهندس بعد از این! 
واحد پاس نکن!
کلاس دو در کن!
استاد مسخره کن! 
خلاصه… دانشجوی نمونه! 
تا مهندس نباشی و لذت مقاومت مصالح1 ٬ استاتیک و از همه مهم تر ریاضی۱ پاس کردن را نچشیده باشی!
هیجان و احساس غرور زائدالوصف ناشی از خواندن این متن را در نمی یابی!
روزت مبـــــــــــــــــــارک


موضوع: درباره من

نظرات (2)
  |  
داغش کن!  سردش کن!
درجه داغی این مطلب: 9 درجه

 

Some copyright and legal notices here. Maybe use the © symbol a bit.