X
تبلیغات
فروشگاه westbazi
 


 
 
لطفــا چند لحظه صبر نمائید...
 
بستن پنجره هشدار
 

 

پرونده ویژه هفته نام عصر ارتباط+ درباره Xbox بعدی هستش! نویسنده مطلب: منلبخند

 


موضوع: بازی

نظرات (2)
  |  
داغش کن!
درجه داغی این مطلب: 15 درجه
ادامه مطلب

 

Microsoft برای معرفی Xbox بعدی یک چادر جادویی برپا کرده. چادر اسرار آمیز نسل بعد!

تو این عکس فیل اسپنسر و ارون گرینبرگ رو مشاهده میکنید!

 

در تصویر آخر نمای کلی از مرکز Microsoft در شهر واشنگتون رو مشاهده میکنید. اون قسمتی که زمین فوتبال قرار داره، محل این چادر جادویی هست.موضوع: بازی

نظرات (0)
  |  
داغش کن!
درجه داغی این مطلب: 19 درجه
ادامه مطلب

 


موضوع: بازی

نظرات (0)
  |  
داغش کن!
درجه داغی این مطلب: 10 درجه
ادامه مطلب

 

همچو فرهاد و بود 
کوه وکنی پیشه ما

کوه ما سینه ما 
ناخن ما تیشه ما

بهر یک جرعهء می 
منت ساقی نکشیم

اشک ما باده ما 
دیده ما شیشه ما

اشک ما باده ما 
دیده ما شیشه ما

اشک ما باده ما 
دیده ما شیشه ما

ماه من شاه من 
بیا دمی ز برم

بیا ای تاج سرم 
بیا بنشین ببرم 

دل بیار بیوفای خویشتن 
دادم و دیدم سزای خویشتن 

زخم فرهاد ومن از یک تیشه بود 
او بسر زد من په پای خویشتن

هر که ننشیند بجای خویشتن
آخر ببیند حبیبم سزای خویشتن

آخر ببیند حبیبم سزای خویشتن
اگر دل میبری جانا 

اگر دل میبری جانا
روا باشد که دل داری

روا باشد که دل داری
میان دلبران الحق

به دل داری سزاواری
به دل داری سزاواری

دلا دیشب چه میکردی
دلا دیشب چه میکردی

تو در کوی حبیب من
تو در کوی حبیب من

الهی خون شوی ای دل
الهی خون شوی ای دل

تو هم گشتی رقیب من
تو هم گشتی رقیب من

تو هم گشتی رقیب من
تو هم گشتی رقیب منموضوع: موسیقی

نظرات (0)
  |  
داغش کن!
درجه داغی این مطلب: 10 درجه
ادامه مطلب

 

Some copyright and legal notices here. Maybe use the © symbol a bit.