برای اینکه یک کلمه یا یک متن را لینک دار کنید باید به روش زیر عمل کنید

 

ابتدا متن یا کلمه ای که می خواهیم لینک دار شود را انتخاب می کنیم( به صورت زیر)

پس از انتخاب کردن متن مورد نظر، روی گزینه مشخص شده کلیک می کنیم

پس از کلیک رو قسمت مور نظر پنجره ای جدید باز می شود. در پنجره باز شده آدرس سایت مورد نظر را کپی می کنیم و روی درج کلیک می کنیم

 

به این صورت می توانید کلمه و یا متن مورد نظر را لینک دار کنید