برای اینکه تصویر خود را کوچک کنید و در وبلاگ قرار بدهید می توانید به روش زیر عمل کنید

 

زمانی که عکس خود را در وبلاگ قرار دارید روی آن کلیک کنید. به لبه های عکس بروید و با نگه داشتن کلیک ماوس روی لبه ها و کشیدن آن ها به سمت داخل می توانید عکس را کوچک کنید.

 

 

حال اگر می خواهید با کلیک کردن رو عکس، آن عکس در اندازه صحیح به نمایش در بیاید باید به روش زیر عمل کنید.

روی عکس کلیک کنید و سپس روی گزینه ای که در تصویر زیر مشخص شده است کلیک می کنیم.

در صفحه جدید آدرس عکس را در اندازه اصلی در محل مورد نظر پایت می کنیم و روی گزینه درج کلیک کنید.

 در این لحظه هنگامی شما روی عکس خود کلیک کنید، در صفحه ای جدید آن عکس در اندازه بزرگتر به نمایش در می آید