برای اینکه بتوانید در قسمت درباره وبلاگ توضیحات وبلاگ خودتان را بنویسید، باید به روش زیر عمل کنید
ابتدا وارد کنترل پنل وبلاگ می شویم و در قسمت تنظیمات وبلاگ روی تنظیمات وبلاگ کلیک می کنیم
در صفحه جدید در قسمت های مشخص شده توضیحات مورد نظر را می نویسیم