سلام

امروز صبح group stage روز اول به پایان رسید

یه voice اماده کردم دریاره نحوه برگزاری مرحله بعدی و روز اول ti7

DOWNLOAD