Gamers http://blogs.pardisgame.net/alirezagamer Pardis Game Weblog 2012-02-07 17:12:37 http://backend.userland.com/rss Pardis Game Weblog :: Blog.PardisGame.net fa سایتهای پردآمد(عکس ) وبسایت‌هایی که در هر ثانیه 1میلیون تومان درآمد کسب می کنند  امروزه دنیای وب شاهد حضور وبسایت‌های قدرتمندی است که قادرند در هر ثانیه 1هزاردلار کسب درآمد کنند. در ادامه فهرستی از پردرآمدترین سایت‌های جهان و ایران آورده شده‌است هرچند که نوع کسب درآمد سايت‌های ایرانی با سایر وب سایت‌های جهان بسیار متفاوت است. http://blogs.pardisgame.net/alirezagamer/post/18540 2012-02-07 17:12:37 الفبای زندگی ...! الفبای زندگی ...! الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات http://blogs.pardisgame.net/alirezagamer/post/18525 2012-02-06 20:10:19