گیم-چرت وپرت-مفید-همه چیز=!!Funhaus http://blogs.pardisgame.net/TrashDead Pardis Game Weblog 2018-08-13 14:29:30 http://backend.userland.com/rss Pardis Game Weblog :: Blog.PardisGame.net fa مشکل Assassin creed ............ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48985 2018-06-15 03:44:19 به افتخار WAW و Road to Hill 30 در این روزهای تاریک ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48977 2018-05-26 03:14:40 البوم های پیشنهادی (قسمت دهم) ................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48971 2018-05-23 00:45:14 درباره اخرین مطالب وبلاگ... ........... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48967 2018-03-17 17:33:48 البوم های پیشنهادی(قسمت نهم) ....... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48963 2018-03-12 15:05:47 3 اشتباه WW2 که نباید در Call of Duty 2018 اتفاق بیوفته ............ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48957 2018-03-04 01:40:35 البوم های پیشنهادی (قسمت هشتم) ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48877 2017-11-19 14:02:19 گفتگوی ساده میان یه اویل فن و شخصیت فن(هاردکور) ................. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48862 2017-10-12 02:59:15 البوم های پیشنهادی (قسمت هفتم \"ویژه\") ........................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48778 2017-07-24 03:29:43 البوم های پیشنهادی (قسمت ششم) ....................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48720 2017-06-27 03:03:01 البوم های پیشنهادی (قسمت پنجم) ................................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48649 2017-04-20 20:19:03 بحث آزاد(انتظارات از Call Of Duty 2017) ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48622 2017-04-05 18:16:14 البوم های پیشنهادی (قسمت چهارم) .................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48581 2017-03-12 01:57:14 البوم های پیشنهادی (قسمت سوم) ............... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48537 2017-02-02 20:44:10 البوم های پیشنهادی (قسمت دوم ) ........................ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48514 2017-01-19 17:42:41 البوم های پیشنهادی (قسمت اول) ....................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48505 2017-01-13 15:53:26 4 دلیل که خبر از عدم موفقیت infinite Warfare میده....... ............................. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48388 2016-11-03 05:06:08 بیخیالی در حد لالیگا!(قسمت چهارم)از سرطان هم بدتره :دی ....................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48337 2016-10-15 03:43:23 چهار بازی که دلقک شدن در سیرک متاتریک .................. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48170 2016-08-18 01:15:34 mod زیبای GOT برای بازی Medieval 2:Total War ................................ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48095 2016-07-17 23:59:56