گیم-چرت وپرت-مفید-همه چیز=!!Funhaus http://blogs.pardisgame.net/TrashDead Pardis Game Weblog 2019-04-22 21:26:53 http://backend.userland.com/rss Pardis Game Weblog :: Blog.PardisGame.net fa مشاوره جوان 22 ساله عقب افتاده به سازندگان Call Of Duty ..... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/49083 2019-04-22 21:26:53 Anti SJW vs SJW به گیمینگ ضربه وارد میکنه ...... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/49081 2019-04-01 05:06:49 جامعه مظلوم نما ........ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/49072 2019-02-03 01:44:48 عقلمو دارم از دست میدم .............................. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/49056 2018-11-19 21:13:51 مشکل Assassin creed ............ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48985 2018-06-15 03:44:19 به افتخار WAW و Road to Hill 30 در این روزهای تاریک ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48977 2018-05-26 03:14:40 البوم های پیشنهادی (قسمت دهم) ................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48971 2018-05-23 00:45:14 درباره اخرین مطالب وبلاگ... ........... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48967 2018-03-17 17:33:48 البوم های پیشنهادی(قسمت نهم) ....... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48963 2018-03-12 15:05:47 3 اشتباه WW2 که نباید در Call of Duty 2018 اتفاق بیوفته ............ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48957 2018-03-04 01:40:35 البوم های پیشنهادی (قسمت هشتم) ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48877 2017-11-19 14:02:19 گفتگوی ساده میان یه اویل فن و شخصیت فن(هاردکور) ................. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48862 2017-10-12 02:59:15 البوم های پیشنهادی (قسمت هفتم \"ویژه\") ........................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48778 2017-07-24 03:29:43 البوم های پیشنهادی (قسمت ششم) ....................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48720 2017-06-27 03:03:01 البوم های پیشنهادی (قسمت پنجم) ................................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48649 2017-04-20 20:19:03 بحث آزاد(انتظارات از Call Of Duty 2017) ............. http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48622 2017-04-05 18:16:14 البوم های پیشنهادی (قسمت چهارم) .................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48581 2017-03-12 01:57:14 البوم های پیشنهادی (قسمت سوم) ............... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48537 2017-02-02 20:44:10 البوم های پیشنهادی (قسمت دوم ) ........................ http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48514 2017-01-19 17:42:41 البوم های پیشنهادی (قسمت اول) ....................... http://blogs.pardisgame.net/TrashDead/post/48505 2017-01-13 15:53:26