این لینک پاسخ مهراب قاسم‌خانی به منتقدان علیخانی:

http://www.entekhab.ir/fa/news/213493

و ادامه مطالب هم جواب یه ادم بیسواد!