TheLoneGamerBlog http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog Pardis Game Weblog 2017-09-17 20:58:38 http://backend.userland.com/rss Pardis Game Weblog :: Blog.PardisGame.net fa مطالب طنز و خنده دار - سری 68 ----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48843 2017-09-11 22:17:18 راهنمای جمع آوری زمرد های Sonic Mania و مرحله نهایی (حاوی اسپویلر) -----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48842 2017-09-11 17:44:47 مطالب طنز و خنده دار - سری 67 ------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48829 2017-08-28 18:00:58 تغییرات آینده ی وبلاگ --------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48821 2017-08-20 22:27:37 مطالب طنز و خنده دار - Gamer Edition -سری 5 ----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48812 2017-08-12 18:34:37 مطالب طنز و خنده دار - سری 66 ----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48805 2017-08-07 21:02:48 مطالب طنز و خنده دار - Gamer Edition -سری 4 -----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48783 2017-07-26 21:31:14 مطالب طنز و خنده دار - Gamer Edition -سری 3 UPDATE: سری چهارم روی وبلاگ قرار گرفت! http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48779 2017-07-24 16:03:02 مطالب طنز و خنده دار - سری 65 ---------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48743 2017-07-09 12:29:34 مطالب طنز و خنده دار - Gamer Edition -سری 2 ------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48726 2017-07-03 19:52:05 مطالب طنز و خنده دار - Gamer Edition -----------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48712 2017-06-19 16:21:56 مطالب طنز و خنده دار - سری 64 -----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48703 2017-06-11 19:50:30 موسیقی بازی ها - تصاویر هنری (قسمت سوم) -------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48691 2017-05-28 20:36:22 موسیقی بازی ها - تصاویر هنری (قسمت دوم) قسمت سوم، به زودی! http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48688 2017-05-27 00:47:38 موسیقی بازی ها - تصاویر هنری ----------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48680 2017-05-17 20:39:05 مطالب طنز و خنده دار - سری 63 ---------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48674 2017-05-12 20:16:31 مطالب طنز و خنده دار - سری 62 -------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48654 2017-04-21 21:14:03 مطالب طنز و خنده دار - سری 61 ------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48625 2017-04-07 18:42:35 مطالب طنز و خنده دار - سری 60 سال نو مبارک! http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48586 2017-03-20 13:13:40 مطالب طنز و خنده دار - سری 59 ---------------> http://blogs.pardisgame.net/TheLoneGamerBlog/post/48583 2017-03-14 16:22:02