جهت کم کردن سایز امضای خودم داخل انجمن (!) و ساده سازی دسترسی، از این صفحه به عنوان آرشیو استفاده خواهد شد.

ضمنا لینک این صفحه در قسمت پیوند های وبلاگ هم قرار می گیره.

 

 

Let's Play: BlazBlue Continuum Shift

Let's Play 2: The King of Fighters XIII

Let's Play 3: Ultra Street Fighter IV + Ultra Moves

Let's Play 4: Ultra Street Fighter IV HARDEST

Let's Play 5: Street Fighter X Tekken

Let's Play 6: Shovel Knight + USFIV Request

 Let's Play 7: Guilty Gear XX Accent Core Plus R

 

 

 

درخواستی ها هم در صورت امکان پذیرفته می شود!